Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quá trình chủ yếu chi phối địa mạo của vùng ven biển nước ta

Quá trình chủ yếu chi phối địa mạo của vùng ven biển nước ta

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quá trình chủ yếu chi phối địa mạo của vùng ven biển nước ta là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn