Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quy luật phân li của Menden thực chất nói về:

Quy luật phân li của Menden thực chất nói về:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quy luật phân li của Menden thực chất nói về:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Quy luật phân ly nói đến sự phân ly đồng đều của các cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử, được hiểu theo thuật ngữ hiện đại “ Mỗi tính trạng được quy định bởi 1 cặp alen. Do sự phân ly đồng đều của các cặp alen trong giảm phân nên mỗi giao tử chỉ chứa 1 alen của cặp”

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn