Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sản lượng nông nghiệp Trung Quốc tăng chủ yếu là do?

Sản lượng nông nghiệp Trung Quốc tăng chủ yếu là do?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sản lượng nông nghiệp Trung Quốc tăng chủ yếu là do?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới và để tự túc được lương thực, đất nước này đã thực hiện rất nhiều các biện pháp cải cách khác nhau như làm tốt công tác thủy lợi, cho vay vốn, đầu tư khoa học kĩ thuật… (lớp 11 bài 10, phần nông nghiệp).

Chọn B

Ý kiến của bạn