Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sản xuất nông nghiệp ở Nhật bản cần phát triển theo hướng thâm canh vì

Sản xuất nông nghiệp ở Nhật bản cần phát triển theo hướng thâm canh vì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sản xuất nông nghiệp ở Nhật bản cần phát triển theo hướng thâm canh vì


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nhật Bản có địa hình chủ yếu là đồi núi=> diện tích đất nông nghiệp nhỏ, khả năng mở rộng diện tích thấp => trong nông nghiệp phải thâm canh để tăng năng suất, sản lượng.

=> Chọn đáp án B

Ý kiến của bạn