Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian 1

Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian

1. Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời

2. Trên bán đảo Triều Tiên ra đời hai nhà nước khác nhau

3. Cách mạng tháng Tám thành công ở Việt Nam

4. Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hoà


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian

1. Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời (1/10/1949)

2. Trên bán đảo Triều Tiên ra đời hai nhà nước khác nhau (1948)

3. Cách mạng tháng Tám thành công ở Việt Nam (1945)

4. Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hoà (26/1/1950)

=> Đáp án: B. 3,2,1,4

Ý kiến của bạn