Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sau chiến tranh thế giới thứ hai các nước Tây Âu đã tham gia khối quân sự nào do Mĩ cầm đầu nhằm chố

Sau chiến tranh thế giới thứ hai các nước Tây Âu đã tham gia khối quân sự nào do Mĩ cầm đầu nhằm chố

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu đã tham gia khối quân sự nào do Mĩ cầm đầu nhằm chống lại Liên Xô và các nước Đông Âu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trong bối cảnh chiến tranh lạnh diễn ra gay gắt giữa hai phe, các nước Tây Âu đã tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (gọi tắt theo tiếng Anh là NATO) do Mĩ lập ra (4-1949) nhằm chống lại Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

Chọn: B

Ý kiến của bạn