Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Số nghiệm thực của phương trình log 3( x^2 - 3x + 9 ) = 2 bằng:

Số nghiệm thực của phương trình log 3( x^2 - 3x + 9 ) = 2 bằng:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số nghiệm thực của phương trình ({log _3}left( {{x^2} - 3x + 9} right) = 2) bằng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: ({log _3}left( {{x^2} - 3x + 9} right) = 2 Leftrightarrow {x^2} - 3x + 9 = 9 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 0x = 3end{array} right.).

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt.

Chọn D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn