Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sự sụp đổ của chế độ độc tài thân Mĩ ở khu vực Mĩ Latinh từ nửa sau thế kỉ XX chứng tỏ

Sự sụp đổ của chế độ độc tài thân Mĩ ở khu vực Mĩ Latinh từ nửa sau thế kỉ XX chứng tỏ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự sụp đổ của chế độ độc tài thân Mĩ ở khu vực Mĩ Latinh từ nửa sau thế kỉ XX chứng tỏ


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, với ưu thế về kinh tế và quân sự, Mĩ đã tìm cách biến Mĩ Latinh thành “sân sau” của mình và thiết lập chế độ độc tài thân Mĩ. Xây dựng chế độ độc tài là biên pháp quan trọng của Mĩ để thực hiện âm mưu này. Tuy nhiên, cao đấu tranh vũ trang của nhân dân Mĩ Latinh đã lần lượt lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ điều này đồng nghĩa với sự thất bại của Mĩ trong việc biến Mĩ Latinh thành sân sau.

Chọn: A

Ý kiến của bạn