Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tại sao miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ không xuất hiện đai ôn đ

Tại sao miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ không xuất hiện đai ôn đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại sao miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ không xuất hiện đai ôn đới gió mùa trên núi?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn