Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Tăng cường hệ thống phòng thủ trên đường số 4, lập hành lan

“Tăng cường hệ thống phòng thủ trên đường số 4, lập hành lan

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“Tăng cường hệ thống phòng thủ trên đường số 4, lập hành lang Đông – tây“, đó là âm mưu của Pháp trong chiến dịch nào


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn