Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thắng lợi của nhân dân Môdămbich và Ănggôla năm 1975 trong c

Thắng lợi của nhân dân Môdămbich và Ănggôla năm 1975 trong c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thắng lợi của nhân dân Môdămbich và Ănggôla năm 1975 trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha có ý nghĩa quan trọng như thế nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn