Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thế nào là chiến tranh lạnh do Mĩ phát động theo phương thức

Thế nào là chiến tranh lạnh do Mĩ phát động theo phương thức

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thế nào là chiến tranh lạnh do Mĩ phát động theo phương thức đầy đủ nhất:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn