Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo Đacuyn, đối tượng của tiến hóa là

Theo Đacuyn, đối tượng của tiến hóa là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo Đacuyn, đối tượng của tiến hóa là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Theo Đac Uyn , đối tượng của tiến hóa là  các cá thể

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn