Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tìm nguyên hàm của hàm số f( x ) = d1x( ln x + 2 )^2.

Tìm nguyên hàm của hàm số f( x ) = d1x( ln x + 2 )^2.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm nguyên hàm của hàm số (fleft( x right) = dfrac{1}{{x{{left( {ln x + 2} right)}^2}}}).


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(intlimits_{}^{} {fleft( x right)dx}  = intlimits_{}^{} {dfrac{1}{{x{{left( {ln x + 2} right)}^2}}}} dx = intlimits_{}^{} {dfrac{{dleft( {ln x + 2} right)}}{{{{left( {ln x + 2} right)}^2}}}}  = dfrac{{ - 1}}{{ln x + 2}} + C).

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn