Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính giới hạn lim d2n + 13n + 2.

Tính giới hạn lim d2n + 13n + 2.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính giới hạn (lim dfrac{{2n + 1}}{{3n + 2}}.)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có:  (lim frac{{2n + 1}}{{3n + 2}} = lim frac{{2 + frac{1}{n}}}{{3 + frac{2}{n}}} = frac{2}{3}.)

Chọn  A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn