Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tình trạng chính trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng tháng Hai là gì?  

Tình trạng chính trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng tháng Hai là gì?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tình trạng chính trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng tháng Hai là gì?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sau khi cách mang tháng Hai thắng lợi, một tình trạng chính trị phức tạp chưa từng có đã diễn ra ở nước Nga, đó là tình trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chính quyền tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.

Chọn: C

Ý kiến của bạn