Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường biểu hiện ở sự

Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường biểu hiện ở sự

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường biểu hiện ở sự


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường biểu hiện ở sự gia tăng các thiên tai bão lụt, hạn hán và sự biến đổi bất thường về thời tiết, khí hậu (sgk Địa 12 trang 62)

=> Chọn đáp án A

Ý kiến của bạn