Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số y = | 3x^4 + 8x^3 - 6x^2 - 24x - m | c

Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số y = | 3x^4 + 8x^3 - 6x^2 - 24x - m | c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số (y = left| {3{x^4} + 8{x^3} - 6{x^2} - 24x - m} right|) có 7 điểm cực trị là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Xét hàm số (y = 3{x^4} + 8{x^3} - 6{x^2} - 24x – m) ta có (y' = 12{x^3} + 24{x^2} - 12x - 24 = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 1x =  - 1x =  - 2end{array} right.).

BBT:

 

Dựa vào BBT ta thấy để đồ thị hàm số (y = left| {3{x^4} + 8{x^3} - 6{x^2} - 24x - m} right|) có 7 điểm cực trị ( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}8 - m 0end{array} right. Leftrightarrow 8 < m < 13 Rightarrow m in left{ {9;10;11;12} right} Rightarrow sum m  = 42).

Chọn D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn