Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trở ngại lớn trong sử dụng tự nhiên của miền Bắc và Đông Bắc

Trở ngại lớn trong sử dụng tự nhiên của miền Bắc và Đông Bắc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trở ngại lớn trong sử dụng tự nhiên của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ nước ta là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn