Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

trong các quy luật di truyền sau đây, quy luật di truyền nào

trong các quy luật di truyền sau đây, quy luật di truyền nào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

trong các quy luật di truyền sau đây, quy luật di truyền nào phủ nhận học thuyết của Menđen


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các gen nằm ngoài NST không tuân theo quy luật di truyền của Menđen.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn