Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII phái Lập hiến lên cầm quyền đã làm điều gì?

Trong cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII phái Lập hiến lên cầm quyền đã làm điều gì?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII, phái Lập hiến lên cầm quyền đã làm điều gì?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sau khi lên nắm quyền, phái Lập hiến đã thông qua bản “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” (8-1789) với khẩu hiệu nổi tiếng “Tự do – Bình đẳng – Bái ái

Chọn: A

Ý kiến của bạn