Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong chu trình Nitơ,  

Trong chu trình Nitơ,  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong chu trình Nitơ,

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phương án A đúng.

Phương án B sai vì động vật chỉ có thể hấp thu nitơ dưới dạng muối amôn (NH4+.) không thể hấp thụ nitơ dưới dạng muối nitrat (NO3-).

Phương án C sai vì vi khuẩn phản nitrat hóa có khả năng chuyển hóa muối nitrat (NO3-) thành nitơ tự do (N2.).

Phương án D sai vì vi khuẩn cố định đạm có khả năng chuyển hóa nitơ tự do (N2.) thành hợp chất hữu cơ chứa nitơ (NH4+.).

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn