Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai vectơ a  = ( - 2; - 3;1 ) và b  = ( 1;0;1 ). Tính cos

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai vectơ a  = ( - 2; - 3;1 ) và b  = ( 1;0;1 ). Tính cos

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ (overrightarrow a = left( { - 2; - 3;1} right)) và (overrightarrow b = left( {1;0;1} right)). Tính (cos left( {overrightarrow a ;overrightarrow b } right)).


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có (cos left( {overrightarrow a ;overrightarrow b } right) = dfrac{{overrightarrow a .overrightarrow b }}{{left| {overrightarrow a } right|.left| {overrightarrow b } right|}} = dfrac{{ - 2 + 1}}{{sqrt {14} .sqrt 2 }} = dfrac{{ - 1}}{{2sqrt 7 }}).

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn