Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyzcho hai mặt phẳng ( P ):2x + my - z + 1 = 0 và ( Q ):x + 3y + (

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyzcho hai mặt phẳng ( P ):2x + my - z + 1 = 0 và ( Q ):x + 3y + (

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian với hệ tọa độ ({rm{Ox}}yz)cho hai mặt phẳng (left( P right):2x + my - z + 1 = 0) và (left( Q right):x + 3y + left( {2m + 3} right)z - 2 = 0). Giá trị của (m) để (left( P right) bot left( Q right)) là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: (overrightarrow {{n_P}}  = left( {2;;m; - 1} right),;;overrightarrow {{n_Q}}  = left( {1;;3;;2m + 3} right))

(left( P right) bot left( Q right) Leftrightarrow overrightarrow {{n_P}} .overrightarrow {{n_Q}}  = 0 Leftrightarrow 2.1 + m.3 - 1left( {2m + 3} right) = 0 Leftrightarrow 2 + 3m - 2m - 3 = 0 Leftrightarrow m = 1.)

Chọn  B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn