Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thực tiễn sản xuất , vì sao các nhà khuyến nông khuyên

Trong thực tiễn sản xuất , vì sao các nhà khuyến nông khuyên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thực tiễn sản xuất , vì sao các nhà khuyến nông khuyên “ không nên trồng một giống lúa duy nhất trên một diện rộng ”


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Không nên trồng cùng một giống lúa duy nhất trên một diện rộng vì cùng một giống lúa thì có chung một kiểu gen nên chúng sẽ có chung một kiểu phản ứng giống nhau nên nếu trong điều kiện môi trường không thuận lợi thì dễ xảy ra hiện tượng mất mùa giảm năng suất 

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn