Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trường hợp nào sau đây không được gọi là cơ quan thoái hóa?

Trường hợp nào sau đây không được gọi là cơ quan thoái hóa?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trường hợp nào sau đây không được gọi là cơ quan thoái hóa?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cơ quan thoái hóa là những cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành. Do đó, các phương án A, C và D đều là những phương án đúng.

Phương án B sai vì khe mang chỉ xuất hiện ở giai đoạn phôi chứ không tồn tại ở cơ thể trưởng thành nên không được gọi là cơ quan thoái hóa.Do đó, phương án phù hợp là B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn