Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ những năm 70 của thế kỷ XX nền kinh tế Nhật Bản giữ vị trí  

Từ những năm 70 của thế kỷ XX nền kinh tế Nhật Bản giữ vị trí  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ những năm 70 của thế kỷ XX nền kinh tế Nhật Bản giữ vị trí


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX trở đi, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới (cùng với Mĩ và Tây Âu).

Chọn: C

Ý kiến của bạn