Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai giữa các nước Tây Âu và Nhật Bản có điểm gì khác biệt trong quan

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai giữa các nước Tây Âu và Nhật Bản có điểm gì khác biệt trong quan

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, giữa các nước Tây Âu và Nhật Bản có điểm gì khác biệt trong quan hệ với Mĩ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- (Sgk 12 trang 50): đối với chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu, càng về giai đoạn sau, các nước này càng có sự điều chỉnh quan trọng. Nếu như Anh vẫn liên minh chặt chẽ với Mĩ thì Pháp và Đức đã trở thành đối trọng của Mĩ trong nhiều vấn đề quốc tế quan trọng. Chú ý mở rộng quan hệ không chỉ đối với các nước tư bản mà còn đối với các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi, Mĩ Latinh, các nước thuộc Đông Âu và SNG.

- (Sgk 12 trang 57): Mặc dù có chú trọng hơn trong quan hệ đối với các nước Tây Âu và Đông Nam Á nhưng Nhật Bản vẫn tiếp tục duy trì sự liên minh chặt chẽ với Mĩ. Tháng 4-1996, hai nước tuyên bố khẳng định lại việc kéo dàu vĩnh viễn hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật.

Chọn: A

Ý kiến của bạn