Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Vào ngày 22/12 Mặt Trời lên thiên đỉnh ở địa điểm nào trên Trái Đất

Vào ngày 22/12 Mặt Trời lên thiên đỉnh ở địa điểm nào trên Trái Đất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vào ngày 22/12, Mặt Trời lên thiên đỉnh ở địa điểm nào trên Trái Đất


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Vào ngày 22/12, Mặt Trời lên thiên đỉnh ở Chí tuyến Nam

=> Chọn đáp án D

Ý kiến của bạn