Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ví dụ nào sau đây là cơ quan tương tự:

Ví dụ nào sau đây là cơ quan tương tự:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ví dụ nào sau đây là cơ quan tương tự:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cơ quan tương tự là  khác nguồn gốc nhưng thực hiện cùng một chức năng

Ví dụ là cơ quan tương tự là : cánh dơi và cánh côn trùng

Dơi là động vật có xương cánh có  nguồn gốc là chi trước của dộng vật có vú

Côn trùng thuộc lớp không xương , cánh có nguồn gốc từ nếp  gấp da lưng .

Đpá án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn