Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vùng núi Tây Bắc nước ta có mùa đông đến muộn và kết thúc sớ

Vùng núi Tây Bắc nước ta có mùa đông đến muộn và kết thúc sớ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng núi Tây Bắc nước ta có mùa đông đến muộn và kết thúc sớm vì


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn