Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vùng sản xuất muối nổi tiếng ở Duyên hải Nam Trung Bộ là  

Vùng sản xuất muối nổi tiếng ở Duyên hải Nam Trung Bộ là  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng sản xuất muối nổi tiếng ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn