Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Xã tắc từ đây vững bền                    

Xã tắc từ đây vững bền                    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

"Xã tắc từ đây vững bền

Giang sơn từ đây đổi mới".

Những câu thơ trên được ra đời trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nào thắng lợi?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hai câu thơ trên trích trong “Bình Ngô đại cáo” trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống quân Minh của nghĩa quân Lam Sơn giành thắng lợi.

Chọn: A

Ý kiến của bạn