Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xác định giá trị của tham số  để hàm số y = x<sup>3</sup> –

Xác định giá trị của tham số  để hàm số y = x<sup>3</sup> –

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định giá trị của tham số  để hàm số y = x3 – 2x2 + mx + 1 đạt cực tiểu tại x = 1. 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có y’ = 3x2 – 4x + m

Nếu hàm số đạt cực tiểu tại  x = 1 thì y'(1) = 0, suy ra m = 1.

Với  m = 1 thì y =  x3 - 2x2 +  x + 1,y' = 3x2 -  4x + 1 và y” = 6x - 4 .

Mà y’(1) = 0 và y”(1) = 2 > 0 nên hàm số đạt cực tiểu tại x = 1.

Vậy m =1 là giá trị cần tìm. 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn