Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét 2 NST không tương đồng mang các đoạn lần lượt là: ABCDEG

Xét 2 NST không tương đồng mang các đoạn lần lượt là: ABCDEG

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét 2 NST không tương đồng mang các đoạn lần lượt là: ABCDEG.HIK. Sau đột biến đã xuất hiện NST có cấu trúc: ABCDH. GEIK. Đây là dạng đột biến:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

NST ban đầu : ABCDEG.HIK NST đột biến : ABCDH. GEIKĐoạn gen EG.H trong NST ban đầu bị đảo 180 ở NST đột biến => Đột biến đảo đoạn NST Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn