Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét các phát biểu sau đây: (1)   Tính thoái hóa của mã di t

Xét các phát biểu sau đây: (1)   Tính thoái hóa của mã di t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét các phát biểu sau đây:

(1)   Tính thoái hóa của mã di truyền là hiện tượng một bộ ba mang thông tin qui định cấu trúc của một loại axit amin

(2)   Trong quá trình nhân đôi ADN mạch được tổng hợp gián đoạn là mạch có chiều 3’ à 5’ so với chiều trượt của enzim tháo xoắn

(3)   Tính phổ biến của mã di truyền là hiện tượng một loại axit amin do nhiều bộ ba khác nhau quy định tổng hợp

(4)   Trong quá trình phiên mã, cả hai mạch của gen điều được sử dụng làm khuôn để tổng hợp phân tử mARN

(5)   Trong quá trình dịch mã, riboxom trượt trên phân tử mARN theo chiều từ đầu 3’ à 5’ của mARN

Trong 5 phát biểu nói trên, có bao nhiêu phát biểu đúng ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong 5 phát biểu trên, các phát biểu đúng là : (2)

Đáp án B

1 sai, tính thoái hóa của mã di truyền là hiện tượng nhiều bộ ba cùng mã hóa cho 1 acid amin

3 sai, tính phổ biến của mã di truyền là hiện tượnghầu hết các loài sinh vật đều sử dụng chung 1 bảng mã di truyền

4 sai, trong quá trình phien mã, chỉ 1 mạch của gne được sử dụng để làm khuôn tổng hợp mRNA

5 sai, trong dichj mã, riboxom trượt trên phân tử mRNA theo chiều từ đầu 5’→3’ của mRNA

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn