Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xô Viết- Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 vì:  

Xô Viết- Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 vì:  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xô Viết- Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931, vì:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Sang tháng 9-1930, phong trào 1930 -1931 phát triển manh mẽ, nhất là ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tỉnh. Cuộc biểu tinh của nông dân có vũ trang tự vệ với hàng nghìn người tham gia kéo đến huyện lị, tỉnh lị đòi giảm sưu thuế. => Hệ thống chính quyền thực dân, phong kiến bị tê liệt, tan rã ở nhiều thôn, xã.

 - Nhiều cấp ủy Đảng ở thôn xã đã lãnh đạo nhân dân đứng lên tự quản lí đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, làm chức năng của chính quyền gọi là “Xô viết”, thực hiện quyền làm chủ mọi mặt đời sống xã hội. Những chính sách cụ thể của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh thể hiện đây là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

=> Sự thành lập các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh là đỉnh cao nhất của phong trào cách mạng 1930 – 1931.

Chọn: B

Ý kiến của bạn