Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

y = 1 – 3x

y = 1 – 3x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

y = 1 – 3x


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

y = 1 – 3x là hàm số bậc nhất với a = -3, b = 1

Ý kiến của bạn