Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ý nào dưới đây không phản ánh đặc điểm tiêu biểu của giai cấ

Ý nào dưới đây không phản ánh đặc điểm tiêu biểu của giai cấ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nào dưới đây không phản ánh đặc điểm tiêu biểu của giai cấp công nhân Viêt Nam?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn