Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ý nào sau đây không phải là biến đổi của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Ý nào sau đây không phải là biến đổi của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nào sau đây không phải là biến đổi của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Những biến đổi các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai bao gồm:

- Các quốc gia đều giành được độc lập.

- Đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng và phát triển kinh tế.

- Thực hiện liên kết khu vực với sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

=> Đáp án C: Thái Lan từ thế kỉ XIX đã thực hiện cải cách đất nước và chính sách ngoại giao mềm dẻo để giữ vưng được độc lập dân tộc. Chính vì thế, Thái Lan giành được độc lập từ Anh, Pháp sau năm 1945 không phải biến đổi của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Chọn: C

Ý kiến của bạn