Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ý nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa thắng lợỉ của cuộc

Ý nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa thắng lợỉ của cuộc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa thắng lợỉ của cuộc cách mạng dân tộc đân chủ ở Trung Quốc dẫn tới sự ra đòi của nước Cộng hòa Nhân dãn Trung Hoa?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn