Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ý nghĩa quan trọng nhất trong sự ra đời của nước CHND Trung Hoa đối với quan hệ quốc tế trong thế kỉ

Ý nghĩa quan trọng nhất trong sự ra đời của nước CHND Trung Hoa đối với quan hệ quốc tế trong thế kỉ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nghĩa quan trọng nhất trong sự ra đời của nước CHND Trung Hoa đối với quan hệ quốc tế trong thế kỉ XX là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Chủ nghĩa xã hội trở thành phạm vi thế giới: sự ra đời của nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

- Chủ nghĩa xã hội nối liền từ châu Âu sang châu Á: sự ra đời của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949). Sự kiện này đánh dấu sự lớn mạnh hơn nữa của hệ thống chủ nghĩa xã hội, trở thành mối lo ngại to lớn của Mĩ và là động lực thúc đẩy Mĩ phát động Chiến tranh lạnh nhằm lật đổ Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa khác.

Chọn: B

Ý kiến của bạn