Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

y = <

y = <

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

y = frac{1}{2}x -1 + √2


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

y = x -1 + √2 là hàm số bậc nhất với a = ; b = - 1 + √2

Ý kiến của bạn