Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Yếu tố cơ bản nào giúp nền kinh tế Tây Âu đến năm 1950 phục

Yếu tố cơ bản nào giúp nền kinh tế Tây Âu đến năm 1950 phục

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Yếu tố cơ bản nào giúp nền kinh tế Tây Âu đến năm 1950 phục hồi và đạt mức trước Chiến íranh thế giói thứ hai?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn