Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

KĨ NĂNG VIẾT - UNIT 4: OUR CUSTOMS AND TRADITIONS

KĨ NĂNG VIẾT - UNIT 4: OUR CUSTOMS AND TRADITIONS

ĐỀ BÀI: Your friend from the US is visiting your house this Tet holiday. Read the email and reply to it. (100-120 words)

 

Hi Mai,

Thanks for inviting me to your house. I’m really happy because it is the first time for me to travel to Vietnam.

Can you tell me some customs and traditions Vietnamese people follow during Tet?

Love,

Amy

Gợi ý:

Hi Amy,

 Glad that you’ve agreed to come to visit Vietnam.

There are some customs and traditions on Tet holiday.

.................

.....................

However, don’t worry about these because you're our special guest.

See you soon,

Mai

Bài viết mẫu:

 Hi Amy,

Glad that you’ve agreed to come to visit Vietnam.

There are some customs and traditions on Tet holiday.

Firstly, Tet is the time for family reunions, so people will try to return home no matter how busy they are. On Tet, we should keep ourselves from getting angry of depressed and have happy smiles on our faces for a happy new year. In addition, we shouldn’t say bad things or have ugly arguments with others. Otherwise, you will encounter unlucky things all year. Lastly, Vietnamese people often avoid sweeping the house or emptying the trash bin especially on the first day of the New Year because doing that will make your money and luck out of your home. However, don’t worry about these because you're our special guest.

See you soon,

Mai

Tạm dịch:

Chào Amy,

Mình rất vui vì bạn đã đồng ý đến thăm Việt Nam.

Mình sẽ kể cho bạn nghe về một số phong tục và truyền thống vào dịp tết.

Đầu tiên, Tết là thời gian để gia đình đoàn tụ, vì vậy mọi người sẽ cố gắng trở về nhà dù bận rộn đến đâu. Vào dịp Tết, chúng ta nên giữ cho mình khỏi tức giận và chán nản và thay vào đó là những nụ cười vui vẻ cho một năm mới hạnh phúc. Ngoài ra, chúng ta không nên nói những điều xấu hoặc có những cuộc tranh luận không cần thiết với người khác. Nếu không, bạn sẽ gặp những điều không may mắn cả năm. Cuối cùng, người Việt Nam thường tránh quét nhà hoặc đổ rác đặc biệt là vào ngày đầu tiên của năm mới vì làm như vậy sẽ quét đi cả tiền và may mắn ra khỏi nhà. Tuy nhiên, đừng lo lắng về những điều này vì bạn là khách đặc biệt của chúng tôi.
Hẹn sớm gặp lại.

Mai

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 8