Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

NGỮ ÂM: UNIT 5: TRỌNG ÂM CỦA TỪ CÓ ĐUÔI -ION VÀ -IAN

NGỮ ÂM: UNIT 5: TRỌNG ÂM CỦA TỪ CÓ ĐUÔI -ION VÀ -IAN

Các từ có đuôi –ion và –ian luôn có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó.

Từ có tận cùng bằng –ion

Từ có tận cùng bằng –ian

decision   

fiction   

companion   

competition   

musician   

historian   

vegetarian   

librarian   

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 8