Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bò sát chiếm ưu thế ở kỉ nào của đại trung sinh?    

Bò sát chiếm ưu thế ở kỉ nào của đại trung sinh?    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bò sát chiếm ưu thế ở kỉ nào của đại trung sinh?

 

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bò sát chiếm ưu thế ở kỉ Jura của đại trung sinh

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn