Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Các nhà nước phong kiến Việt Nam (thế kỉ XI – XV) đã không thực hiện chính sách đối ngoại nào sau đâ

Các nhà nước phong kiến Việt Nam (thế kỉ XI – XV) đã không thực hiện chính sách đối ngoại nào sau đâ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các nhà nước phong kiến Việt Nam (thế kỉ XI – XV) đã không thực hiện chính sách đối ngoại nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chính sách đối ngoại của các nhà nước phong kiến Đại Việt thế kỉ XI – XV bao gồm:

-  Với nước lớn phương Bắc:

+ Quan hệ hòa hiếu.

+ Đồng thời sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc.

- Với các nước láng giềng:

 Chămpa, Lào, Chân Lạp có lúc thân thiện, có lúc xảy ra chiến tranh.

Đáp án C: không phải chính sách đối ngoại đối của các triều đại phong kiến Đại Việt thế kỉ X – XV.

Chọn: C

Ý kiến của bạn