Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

căn cứ Atlat địa lí Việt Nam trang 4-5 cho biết tỉnh nào của nước ta không giáp với Trung Quốc?

căn cứ Atlat địa lí Việt Nam trang 4-5 cho biết tỉnh nào của nước ta không giáp với Trung Quốc?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ Atlat địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào của nước ta không giáp với Trung Quốc?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Căn cứ Atlat địa lí Việt Nam trang 4-5, Bắc Kạn không giáp Trung Quốc

=> Chọn đáp án B

Ý kiến của bạn