Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chế độ nước sông ở nước ta theo mùa là do nguyên nhân nào sa

Chế độ nước sông ở nước ta theo mùa là do nguyên nhân nào sa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chế độ nước sông ở nước ta theo mùa là do nguyên nhân nào sau đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn